Sökes: Familjehem till ensamkommande flyktingbarn

Sökes: Familjehem till ensamkommande flyktingbarn

Det kommer fler ensamkommande barn och ungdomar till Ockelbo än beräknat och kommunen har i nuläget svårt att tillgodose behovet av bra boenden. Kan du tänka dig att erbjuda dessa barn/ungdomar en fast punkt i tillvaron och hjälpa dem att landa i Sverige? Barnen behöver få komma till familjer som har ett intresse och en förståelse för andra kulturer, som talar svenska och kan vara ett stöd för barnet i integreringen i det svenska samhället.

Precis som för alla familjehem gäller att man ska vara trygg och ha en stabil livssituation. Familjehemmet behöver vara lyhört för hur barnet mår och kunna stötta efter behov.

Det kan handla om såväl längre som kortare uppdrag. Vi utreder, utbildar och handleder familjehemmet. Kontakta Socialförvaltningen för frågor eller för att anmäla ditt intresse, telefon 0297 – 555 67

Socialnämnden