Kommunchef

Kommunchef

- vi söker dig som är en jordnära visionär

Ockelbo är en innovativ och utvecklingsinriktad kommun med ca 6000 invånare, där det alltid är mycket på gång. Turismen är stark med varumärken som bl.a. Wij Trädgårdar, Ockelbo marknad och Älgparken.

Ockelbo prioriterar det gröna, det naturliga och växandet. I Ockelbo finns det nära och naturliga livet. Här finns utrymme för var och en att odla en personlig och lustfylld relation till naturen, grunden för liv och hälsa. Här är det tydligt att vi uppskattar vår plats på jorden, tar ansvar, vårdar och utvecklar den. Vi utvecklar det gröna samhället från boende och mat till företagande och resursanvändning.

Arbetsuppgifter

Nu söker vi vår nästa kommunchef. Vi söker dig som är en "jordnära visionär", som har en analytisk och strategisk förmåga samt goda kommunikativa egenskaper som gör att du kan nå ut med information på ett gott sätt till både invånare, personal och politiker.

Som Kommunchef är du direkt underställd kommunstyrelsen. Du ansvarar för att politiska beslut verkställs samt att budget-, resultat- och verksamhetsuppföljning sker. Du är kommunens ledande tjänsteman och närmaste chef för förvaltningscheferna. I rollen som chef över förvaltningscheferna ingår att ansvara för att det finns en ledningsgrupp som arbetar med att samordna samt utveckla kommunövergripande- och gemensamma frågor.

Som Kommunchef har du ansvaret för att samarbetet mellan kommunens förtroendevalda och förvaltningsorganisationen fungerar. Du bidrar till en tydlig rollfördelning och en god dialog mellan förtroendevalda och förvaltning samt biträder kommunstyrelsen i dess uppsiktsplikt gentemot nämnderna.

En viktig del i din roll kommer vara att tillvarata människors engagemang för att på så sätt i samarbete kunna inspirera och motivera chefer samt medarbetare till att arbeta för kommunens övergripande mål.

Vem är du?

Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning, alternativt har förvärvat motsvarande kompetens på annat sätt. Du har flerårig erfarenhet av ledande befattning i en politiskt styrd organisation. Goda kunskaper inom ledarskap, personalfrågor och ekonomi är grundläggande. Kunskaper inom juridik är en fördel.  Intresse och förståelse för demokratiska principer och processer i en politiskt styrd organisation är en nödvändighet, liksom erfarenhet av att driva utvecklingsarbete. Vi ser gärna att du har ett genuint intresse av generell samhällsutveckling.

Som person har du viljan och engagemanget att genomföra politiskt fattade beslut. Du har en god förmåga att fungera som länken mellan politik- och tjänstepersonsorganisationen och att vara en tydlig verkställare och en trygg ledare för en organisation i utveckling. Vi utgår ifrån att du har förståelse för arbetssättet i en politiskt styrd organisation. Vidare är du en god kommunikatör och en inspirerande ledare som inser betydelsen av engagerande medarbetare. Du har lätt för att skapa förståelse och delaktighet i alla led och att ta till vara på andras kreativitet. Som chef kan du delegera och motivera men har också kapacitet att driva, följa upp, slutföra samt fatta beslut och är bra på att analysera och dra slutsatser. Du har en lugn och saklig framtoning och kan både ta och ge konstruktiv kritik samt hantera konfliktsituationer.

En viktig del i rollen som kommunchef är att kunna ha ett strategiskt, långsiktigt tänkande med en god förmåga att se helheter kombinerat med en förmåga att skapa struktur och processer.

Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.

Kontaktperson

I den här rekryteringen samarbetar Ockelbo kommun med rekryteringsföretaget Experis. För mer information kontakta rekryteringskonsult Sara Enebrink på 026-66 30 27 eller sara.enebrink@se.experis.com  

Välkommen med din ansökan senast 22 maj 2016