Ockelbos företagare mer positiva till kommunen

Ockelbos företagare mer positiva till kommunen

Företagsklimatet bättre enligt Svenskt Näringslivs undersökning

Kommunen som kund

Kommunen som kund

- informationskväll offentlig upphandling

Företagardialog

Företagardialog

Politiker och tjänstemän besöker företag

Näringslivsrådet

Näringslivsrådet

Samverkansgrupp för utveckling och tillväxt

Företagarnätverk Ockelbo

Företagarnätverk Ockelbo

- läs mer om de olika företagarnätverken i Ockelbo

Finansiering & företagsutveckling

Finansiering & företagsutveckling

- innovation, export och styrelsearbete

Starta företag

Starta företag

- funderar du på att starta företag?

Kontaktinformation

Vill ni ta del av information som berör dig som företagare?
Lämna din mejladress här:
naringsliv@ockelbo.se