Service & Handel

Föreningen Service & Handel

Stärka och utveckla handeln i Ockelbo

Service & Handel är en förening för företagare i Ockelbo. Föreningens syfte är att stärka och utveckla handeln i Ockelbo. Tillförordnad ordförande 2017 för Service & Handel är Anna-Maria Berggren, Berggrens Blomster.

Service & Handel har två representanter i kommunens Näringslivsråd.

Är du intresserad att vara med eller har övriga frågor kontakta gärna Maria Ivarsson på Parfymeri Chic, som är föreningens kassör (0297-400 11)

Service & Handel har möte första tisdagen varje månad (undantaget januari, juli och augusti) och där deltar oftast kommunalrådet Magnus Jonsson.
Plats: Ninjas, kl 8:00-9:00 (kaffe/the och macka serveras från kl 7:30, pris 50:-)

Kontaktinformation