Mor och barn hand i hand

Föräldrasamverkan

Under inskolningen arbetar vi för att skapa en positiv och trygg relation för barn och föräldrar. Inskolningen innefattar tre dagar för att ge föräldrar inblick i verksamheten. Vid behov förlängs inskolningstiden.

Att samverka med föräldrarna kring barns utveckling och lärande är viktigt. Vi erbjuder barnen en trygg, rolig och lärorik miljö. Vi har föräldramöten och erbjuder utvecklingssamtal en gång per år samt efter behov.

Enhetsrådet

Enhetsrådet är ett föräldraforum som ger möjlighet att lyfta tankar och funderingar och även ge förslag till förändring. Rådet består av förskolechef, personalrepresentanter samt föräldrarepresentanter från de olika avdelningarna. Enhetsrådsmöte hålls en gång per termin.

Kontaktinformation

 • Marita Boswell
  TF Förskolechef
  816 80 Ockelbo
  0297-555 98
  070-414 14 82
 • Förskolans expedition
  Anette Stensson
  Torggatan 4
  816 80 Ockelbo
  0297-555 89
 • Åmots förskola
  Bruksvägen
  816 95 Åmotsbruk
  0297-55380