Två flickor hand i hand

Vår verksamhet

Åmots förskola är en av Ockelbos tre byförskolor. Den är vackert belägen och har nära till skog och mark. Förskolan har många fina utflyktsplatser med små kåtor och grillplatser som vi besöker.

Förskolan har en spännande och varierande gård med tillgång till fotbollsplan/skridskobana och gymnastiksal. 

Öppethållande

Vi har öppet mellan 6.30 – 18.00.

SchoolSoft

Ockelbo kommun använder lärplattformen Schoolsoft som är en internetbaserad kommunikation mellan förskola/skola och vårdnadshavare. Här ska du som vårdnadshavare lägga in ditt barns vistelsetid. Här kan du även följa verksamheten i bloggen och se ditt barns utveckling i portfolio. Du kan gå in via länk och ta del av en informationsfilm.

Här kan du se hur du loggar in:

http://schoolsoft.se/filmer-vardnadshavare  

Frånvaro

Meddela förskolan vid sjukdom och annan frånvaro via Schoolsoft och telefonkontakt med förskolan. Informera förskolan dagen innan barnet kommer tillbaka. Tänk på att tempot på förskolan är högt så låt barnet bli friskt innan hon/han återvänder. Barn kan ha svårt att orka med förskolans verksamhet även om de inte har feber. Vi följer Region Gävleborgs rekommendationer att ha minst en feberfri dag hemma. Vid magsjuka bör barnet vara symtomfritt i 48 timmar. Vi medicinerar inte för tillfälliga sjukdomar.

 När barnet är sjukt (Region Gävleborg rekommendationer)

Förhållningssätt

Vi arbetar med att ge alla barn en trygg och utvecklande miljö. Vi tar tillvara vår rika närmiljö i verksamheten, vi leker på gården, har skogsgrupper och utforskar naturen.

Värdegrund

Vår värdegrund, gemensam för förskola och skola i Ockelbo kommun beskrivs med de fyra värdegrundsorden: Trygghet, Respekt, Ansvar och Jämställdhet.

 Vår värdegrund

Kontaktinformation

 • Marita Boswell
  TF Förskolechef
  816 80 Ockelbo
  0297-555 98
  070-414 14 82
 • Förskolans expedition
  Anette Stensson
  Torggatan 4
  816 80 Ockelbo
  0297-555 89
 • Åmots förskola
  Bruksvägen
  816 95 Åmotsbruk
  0297-55380