Mor och barn hand i hand

Föräldrasamverkan

Under inskolningen arbetar vi för att skapa en positiv och trygg relation för barn och föräldrar. Inskolningen innefattar tre dagar för att ge föräldrar inblick i verksamheten. Vid behov förlängs inskolningstiden.

Att samverka med föräldrarna kring barns utveckling och lärande är viktigt. Vi erbjuder barnen en trygg, rolig och lärorik miljö. Vi har föräldramöten och erbjuder utvecklingssamtal en gång per år samt efter behov.

Enhetsrådet

Enhetsrådet är ett föräldraforum som ger möjlighet att lyfta tankar och funderingar och även ge förslag till förändring. Rådet består av förskolechef, personalrepresentanter samt föräldrarepresentanter från de olika avdelningarna. Enhetsrådsmöte hålls en gång per termin.

Kontaktinformation

 • Pia Holmström
  Förskolechef
  816 80 Ockelbo
  0297-555 80
  070-414 14 28
 • Förskolans expedition
  Anette Stensson
  Torggatan 4
  816 80 Ockelbo
  0297-555 89
 • Stenhuggarens förskola
  Stenvägen 12
  816 31 OCKELBO

Avdelningar:

Biet  0297-554 81
Fjärilen  0297-554 83
Myran  0297-554 84
Nyckelpigan  0297-554 82
Trollsländan  0297-554 80
Ängen  070-160 56 22