Två flickor hand i hand

Vår verksamhet

Stenhuggarens förskola ligger i norra delen av Ockelbo samhälle i bostadsområdet Stenhuggaren. Förskolan ligger naturskönt belägen med skogen inpå knuten och med en stor naturnära gård där vi bedriver vår utomhusverksamhet.

Skolan som hör till vårt område är Gäverängeskolan. De tar emot de flesta av våra barn när det är tid för förskoleklass. Tillsammans med skolpersonalen arbetar vi för att övergången mellan förskola och skola skall bli så bra som möjligt för barnen.

Öppethållande

Vi har öppet mellan 6.30 – 17.30

Mellan 6.30-7.10 sker lämning på Biet för barnen i det övre gröna huset och på Myran för barnen i det nedre blå huset. På eftermiddagarna ca 16.15 samlas kvarvarande barn på Myran och hämtning sker där.

Vid behov har Stenhuggarens förskola öppet till 18.00 men då måste man meddela minst en dag i förväg. Om man har behov att lämna sitt barn 06.00 måste man skicka en skriftlig förfrågan till förskolechef.

 Behov av omsorg utanför ordinarie öppettider

Frånvaro

Meddela förskolan så snart som möjligt vid sjukdom och annan frånvaro. Meddela dagen innan då ni tänker komma tillbaka.Tänk på att tempot på förskolan är högt, så låt barnet bli friskt innan hon/han återvänder. Barnet kan ha svårt att orka med förskolans verksamhet även om det inte har feber.

Vi följer Hälsocentralens rekommendationer att ha minst en feberfri dag hemma. Vi medicinerar inte för tillfälliga sjukdomar. Vid magsjuka bör barnet vara symtomfritt i 48 timmar.

 När barnet är sjukt (Region Gävleborg rekommendationer)

Organisation

Stenhuggarens förskola består av fem avdelningar: Trollsländan, Biet, Nyckelpigan, Fjärilen och Myran. Avdelningarna samverkar vid öppning och stängning.

Förhållningssätt

Vi arbetar med att ge alla barn en trygg och utvecklande miljö. Vi tar tillvara vår rika närmiljö i verksamheten, vi leker på gården, har skogsgrupper och utforskar naturen.

Värdegrund

Vår värdegrund är gemensam för förskola och skola i Ockelbo och beskrivs med de fyra värdegrundsorden: Trygghet, Respekt, Ansvar och Jämställdhet

Mål

Vår verksamhet styrs av målen i läroplanen, Lpfö 98 rev. 2010

 Läroplan för förskolan Lpfö 98

Kontaktinformation

 • Pia Holmström
  Förskolechef
  816 80 Ockelbo
  0297-555 80
  070-414 14 28
 • Förskolans expedition
  Anette Stensson
  Torggatan 4
  816 80 Ockelbo
  0297-555 89
 • Stenhuggarens förskola
  Stenvägen 12
  816 31 OCKELBO

Våra avdelningar:

Biet:
0297-554 81, 070-160 56 23
Fjärilen:
0297-554 83, 070-160 56 28
Myran:
0297-554 84, 070-160 56 31
Nyckelpigan:
0297-554 82, 070-160 56 26
Trollsländan:
0297-554 80, 070-160 56 21
Ängen:
070–160 56 22