Mor och barn hand i hand

Föräldrasamverkan

Under inskolningen arbetar vi för att skapa en positiv och trygg relation för barn och föräldrar. Inskolningen innefattar tre dagar för att ge föräldrar inblick i verksamheten. Vid behov förlängs inskolningstiden.

Att samverka med föräldrarna kring barns utveckling och lärande är viktigt. Vi erbjuder barnen en trygg, rolig och lärorik miljö. Vi har föräldramöten och erbjuder utvecklingssamtal en gång per år samt efter behov.

Enhetsrådet

Enhetsrådet är ett föräldraforum som ger möjlighet att lyfta tankar och funderingar och även ge förslag till förändring. Rådet består av förskolechef, personalrepresentanter samt föräldrarepresentanter från de olika avdelningarna. Enhetsrådsmöte hålls en gång per termin.

Kontaktinformation

Våra avdelningar:

Bullerbyn:
0297-553 89, 070–160 56 11
Hattstugan:
0297-553 87, 070–160 56 14
Mumin:
0297-553 91, 070–160 56 18
Saltkråkan
0297-553 88, 070–160 56 13
Smultronet
0297-553 63, 070–160 56 19