Två flickor hand i hand

Vår verksamhet

Wij förskola består av fem avdelningar, Saltkråkan, Hattstugan och Bullerbyn samt avdelningarna Mumin och Smultronet som är två friliggande avdelningar i ett bostadsområde intill. Alla fem avdelningarna ligger centralt med gångavstånd till idrottsplats, centrum, skog, Wij trädgårdar och busshållplats med Kuxatrafik (gratis bussar inom Ockelbo kommun).

Vår förskola är anpassad för barn med funktionsnedsättning. Gården är tillgänglig för allmänheten på kvällar och helger. Här finns möjlighet till grillning och på sommaren är utemöblerna på plats. På vintern finnsbra möjligheter till vinteraktiviteter.

Öppethållande

Vi har öppet mellan 6.30 – 18.00.

Om man har behov att lämna sitt barn 06.00 skickas en skriftlig ansökan till förskolechef. Blankett behov av förskola utöver ordinarie tider finns underlänkar.

SchoolSoft

Ockelbo kommun använder lärplattformen Schoolsoft som är en internetbaserad kommunikation mellan förskola/skola och vårdnadshavare. Här ska du som vårdnadshavare lägga in ditt barns vistelsetid. Här kan du även följa verksamheten i bloggen och se ditt barns utveckling i portfolio. Du kan gå in via länk och ta del av en informationsfilm.

Här kan du se hur du loggar in:

http://schoolsoft.se/filmer-vardnadshavare  

Frånvaro

Meddela förskolan vid sjukdom och annan frånvaro via Schoolsoft och telefonkontakt med förskolan. Informera förskolan dagen innan barnet kommer tillbaka. Tänk på att tempot på förskolan är högt så låt barnet bli friskt innan hon/han återvänder. Barn kan ha svårt att orka med förskolans verksamhet även om de inte har feber. Vi följer Region Gävleborgs rekommendationer att ha minst en feberfri dag hemma. Vid magsjuka bör barnet vara symtomfritt i 48 timmar. Vi medicinerar inte för tillfälliga sjukdomar.

 När barnet är sjukt (Region Gävleborg rekommendationer)

Organisation

Wij förskola består av fem avdelningar: Hattstugan, Saltkråkan, Bullerbyn, Mumin och Smultronet. Personalen på Hattstugan, Saltkråkan och Bullerbyn samverkar vid öppningar och stängningar.

Förhållningssätt

Vi arbetar för att varje barn ska få en positiv upplevelse av vistelser i olika miljöer. Varje barn ska få möjlighet att utvecklas till självständiga, trygga individer både i sig själva och i samspel med andra samt få en ökad acceptans för olikheter. Barnen ska få arbeta självständigt och spontant med sitt skapande.

Värdegrund

Vår värdegrund, gemensam för förskola och skola i Ockelbo kommun beskrivs med de fyra värdegrundsorden: Trygghet, Respekt, Ansvar och Jämställdhet.

 Vår värdegrund

Mål

Vår verksamhet styrs av målen i läroplanen, Lpfö 98 rev. 2010.

 Läroplan för förskolan Lpfö 98

Våra avdelningar

Bullerbyn 0297-553 89, mobil 070–160 56 11
Hattstugan 0297-553 87, mobil 070–160 56 14
Mumin 0297-553 91, mobil 070–160 56 18
Saltkråkan 0297-553 88, mobil 070–160 56 13
Smultronet 0297-553 63, mobil 070–160 56 19

Kontaktinformation

Våra avdelningar:

Bullerbyn:
0297-553 89, 070–160 56 11
Hattstugan:
0297-553 87, 070–160 56 14
Mumin:
0297-553 91, 070–160 56 18
Saltkråkan
0297-553 88, 070–160 56 13
Smultronet
0297-553 63, 070–160 56 19