Bild på en kille och en tjej med en hög böcker.

Gymnasieskola

Ockelbo har ingen egen gymnasieskola. De flesta elever får istället sin gymnasieskolgång i Gävle. Restid med tåg är cirka 25 minuter. Information om utbildningar, ansökningsvillkor och tider lämnas av grundskolans studievägledare eller intagningskansliet.

Studieekonomi

Du som går i gymnasieskolan får studiebidrag t o m det år du fyller 19 år. Du kan förutom studiebidraget få ett extra tillägg. Mer information om din studieekonomi kan du få av studievägledaren på skolan eller CSN.

Skolkort - Buss- och tågkort för gymnasieelever

Skolkort - Buss- och tågkort eller kontant bidrag för dagliga resor kan sökas av dig som:

  • Blivit antagen till gymnasieutbildning Årskurs 1. (Du som går i årskurs 2 eller 3 använder samma kort som föregående år)
  • Har minst 6 km till skolan
  • Inte ansöker om inackorderingsstöd

Ansökan görs först och främst via e-tjänsten. Annars gå in via e-tjänsten och skriv ut blanketten för ansökan om Buss-tågkort för gymnasielever.

När kortet är klart kommer du att få bekräftelse via sms/mejl och kommer kunna hämta ut det på Ockelbo kommuns Informationskontor.

Kontaktinformation

Bra telefonnummer:

CSN:

0771-27 60 00

Intagningskansliet i Gävle:

026-17 92 10