Perslunda vecka 34 - rivning pågår!

Som ni säkert har sett så har Perslundas skolgård under sommaren förvandlats till byggarbetsplats. Man har rivit matsal och aula, hemkunskap och musiklokaler helt och hållet. I dagarna faller det sista av köket. Rivningsarbetet har gått bra.
Byggtec är totalentreprenör; det innebär att de är ansvariga för projektet och de kommer att utföra byggnadsarbetena. Rivningen gör ett antal underentreprenörer; det är t ex Ockelbo Fastighetsservice som river befintliga vvs-installationer och Pierre entreprenad AB som utför rivning av byggnadskroppar.
Man har under rivningsarbetena varit noga med att vattna mycket ute för att minimera dammspridning till närboende, men det har ju varit en torr och varm sommar...
Förhoppningsvis har grannar inte störts alltför mycket av det.

Huvudbyggnaden i vinkel är i det närmaste ett tomt skal. Alla dörrar, golvmattor, innertak och all form av inredning är borta. Kvar finns de vackra smidesräckena i trapphallarna och granitgolv och fönsterbänkar. Troligtvis kommer man ganska snart att börja sätta in de nya fönstren i den byggnaden.

Språklängan används av entreprenörerna, så här finns platskontor och personalutrymmen under byggtiden. Teknik- och träslöjdshuset står än så länge kvar. När det rivs kommer gården att öppnas mot sjön...
Det blir fint!

av Carita Carter