Perslunda vecka 17

Fasad, ur och mur

Det är många bitar som pusslas ihop till en ny skola. Många detaljer undersöks och dryftas. Många yrkeskategorier är involverade och engagerade.
I dag, onsdag 22 april, är det exempelvis möte om fiberanslutningen till skolan; det handlar om förberedelser, tidsplan och driftsättning.

Några andra saker som är på gång:
I dagarna läggs golv i skolbiblioteket, ett slitstarkt ”ek”-golv. Alla dörrar och ett visst antal elevskåp är ek. I de fasta skåp och inredningar som ställs in är det eklister till vit laminat.
En liten, men viktig detalj i helheten är frågan om hur de gamla smidestrappräckena ska anpassas för att de ska behållas och bevaras men ändå möta dagens säkerhetskrav.

De gamla husen förbereds just nu för att få ny färg och yta. Skylten ”Perslundaskolan” blir kvar.
Fasaduret ovanför entrén byts ut. Det kommer också att finnas ett ur på fasaden västerut.    

Den övre våningen på tillbyggnaden kläs med panel, laserad i en varm, brun nyans. Inifrån huset gör öppningarna ut i tillbyggnaden att de nya utrymmena nu blir mer påtagliga. De blir ett bra komplement till de helrenoverade äldre delarna. 

De stora vackra stenblocken från murarna som tidigare fanns på skolgården har tillvaratagits och läggs nu som en låg mur kring västra gården.

Hus 5, eller PREST-huset, Nya huset, Estethuset, Skapahuset (- kärt barn har många namn…!) är på väg upp.
Nedre plan har fått tak i och med bjälklaget som nu ligger på plats och blir övervåningens golv.
På övervåningen kommer personalrum, skolexpedition, elevhälsan, hemkunskapen, textilslöjden och bildlektioner att vara inrymda.