vecka 21

Perslunda vecka 21

Kablar, fröer och elevskåp

Skolans nya lokaler och skolgård tar form och ska fyllas med teknik och inredning, växter och utrustning.
Det väcker många frågor och funderingar varje dag på bygget och i skolan:
Vilken typ av kablar ska dras fram till tekniken i klassrummen? Ska gräset frösås eller rullar man ut turf? Hur högt låter diskmaskinen i hemkunskapen? Hur många accesspunkter behöver monteras för att få trådlöst nätverk i hela skolan?  Hur hög blir muren längs vägen? Var exakt ska elevskåpen placeras? Hur djupa ska arbetsborden vara? Är whiteboard-listerna av aluminium?  
Detaljerna dryftas och diskuteras för att de i slutändan ska bilda en helhet och en god skolmiljö.

I hörnet på övre våningen blir det ett öppet lärrum. Utanför fönstren grönskar lönnen.

Här byggs ett förråd. Från det sätts ett tak som övergår i en pergola mot trädet intill. Därunder kommer det att finnas sittplatser.
På skolgården pågår flera markarbeten just nu. Om du vill påminna dig om hur skolgården planerats; gå in på länken http://www.ockelbo.se/Invanare/Barn--Utbildning/Skolutredningen/Nya-Perslunda-vaxer-fram/Skolgarden/

Fasaden är ”avfärgad”. De nya fönstren sitter väl på plats och har ljusare bleck till skydd. Fönstren är tonade vilket medför att de släpper igenom mindre värme än vad klarglas gör.

Den nya delen, 18 maj 2015. Träreglar, stålbalkar och betong utgör innandömet. Det blir spännande att se utsidan och fasaden!

I varje klassrum finns vatten och en diskbänk. Här och i toalettutrymmena har man satt vitt kakel.

I en av no-salarna monteras väggfast inredning.

Ovan innertaken drar ventilationskanalerna fram. De vita kvadraterna är belysningen i klassrummet. Den är närvarostyrd och sitter infälld i taket vilket gör att man slipper dammsamlande armaturer.

Detta är utsikten inifrån hörsalen/skolbion. Härinne ska golvet byggas i flera nivåer innan man sätter in möblemanget i blå och gröna nyanser.

Betongbalkarna till våning två i den nya byggnaden läggs på plats. Nedan utsikt över en stor del av bygget uppifrån.