vecka 31

Perslunda vecka 31

Uppifrån ett arbetsrum på övervåningen ser man hur skolgården växer fram. Träden är planterade och nästa vecka kommer leveransen med buskar. Turf-gräset närmast huset har tagit sig bra. Längre ut mot tomtgränsen har det såtts gräsfrö och blomfrö. Till vänster på bilden ligger markstenen och på den ytan sak det bli sittplatser i halvskugga.

Ställningarna för klättertorn och gungor är resta, balansstockar stadigt placerade i stenmjölsytan och för att avgränsa de olika delarna ligger kantsten av granit. Under gungor och klätterställning ska det läggas gummiasfalt.

I hörnet vid entrén till gamla språklängan läggs sten som togs tillvara utanför tidigare träslöjdslokalen och Elevhälsans lilla gula hus. Runt stammen på trädet ska det stå en alldeles cirkelrund bänk.

Nytt rum för sopsortering har byggts till på baksidan av skolan.

Inne har man tagit bort en hel del av den golvpapp som legat på och skyddat golven under arbetets gång. Väggar och golv i mild färgskala är fina mot den fasta inredningen och detaljer i vitt och ek. Tunga ekdörrar hänger i varenda dörröppning. Detta svalt gröna rum är ena änden av skolbiblioteket, f.d. skolexpeditionen där väggar tagits bort och planlösningen ändrats.

Länken inifrån nya huset. Här kommer det att vara ett stort glasparti ut mot terrassen i hörnet, och det blir enkelt att komma ut från de uppehållsutrymmen som finns i hallen. Trappan och rampen i bakgrunden leder upp och in i no-korridoren i högstadiehuset.

Om tre veckor är det skolstart och höstterminen drar igång. Fram till dess att skolan är färdig att ta i bruk fortsätter verksamheten i tillfälliga lokaler på Rabo. Där kommer åk 6-9 att samlas nu i augusti. De elever som börjar åk 4 och 5 gör det på sina tidigare skolor och de strålar samman med alla sina nya klasskompisar i och med inflytten i nya skolan.