Perslunda vecka 38

Perslundatomten är för tillfället en enda stor sand- och grushög och det kan vara knivigt att föreställa sig den nya skolan...
Men, det pågår arbete på flera fronter.

Tömning och rivning inomhus i gamla huvudbyggnaden i vinkel har gått bra. Huset är helt tomt och man river och bygger innerväggar enligt nya planlösningen.
I källaren har man börjat måla. En liten merkostnad har tillkommit då man sanerat och rivit eternitkanaler i huset och rörböjar i källaren.
I planerna finns några större håltagningar i väggar för att skapa öppnare lokaler; här måste man förstärka befintligt hus för att kunna åstadkomma det.

Bygget och renoveringen av skolan är en så kallad totalentreprenad.
Det innebär att första steget är färdigprojektering in i minsta detalj av grundläggning, konstruktioner, ventilation, el mm.
Markarbete pågår inför grundläggningen av det nya hus som kommer att byggas upp framför idrottshallen. Man har på flera ställen gjort hål och undersökt markförhållandena.
I dagarna är konstuktionsritningarna klara för att börja med grunden till den påbyggnad som ska utföras mot västra väggen på gamla huset.
Här tillkommer nya utrymmen för att komplettera klassrummen.

I skolorna får man i dagarna se vad vi har att vänta av den nya skolgården.
Gården kommer att utrustas med sådant som efterfrågats av elever och pedagoger i en process tidigare i år. Det handlar om en stor variation av växter och utrustning i form av sittmöbler, klättertorn, väderskydd, studsmatta, tåliga mål, kompisgungor, en samlingspaviljong med tak med mera.
Det blir en fin gård och planerna har mottagits positivt av bland annat elevrådet på Rabo/Perslunda. Samma elevråd tyckte för övrigt att Rabo-lösningen under detta år fungerar helt ok.

Vi planerar en dags workshop i november där elever tillsammans med en inredningsarkitekt och annan expertis tar fram förslag på hur man kan inreda vissa rum och utrymmen i nya skolan.
Man kommer att få anmäla sig till den dagen – hoppas att många vill vara med!

av Carita Carter