vecka 4

Perslunda vecka 4

Plintarna stärks med armering

Ungefär 35 armeringskorgar ger styrka och stadga i var och en av de vita plintarna som ska bära upp det nya huset. I onsdags blev den sista färdig. Nu går man vidare med den armering som ska finnas i kantbalkarna runt plattan.

Plattan för den nya byggnaden kommer att gjutas i tre sektioner. Slingor för golvvärmen ska placeras ut och fyllas med vätska. Man kan förstås inte använda vatten, utan det måste vara en vätska som inte fryser i vinterkylan. När man sedan fyllt på med betongen hjälper golvvärmen till att torka plattan.

Nästa vecka kommer en grupp representanter från skolan att besöka några leverantörer av skolmöbler. Då ska vi titta på möbler till klass-, grupp- och arbetsrum.  Inredningen i de mer öppna delarna av skolan hanteras av arkitektfirman. 

Ett glädjande besked kom häromdagen: skolan har beviljats ett statsbidrag som ska användas till att satsa extra i två klassrum för att där kunna ge elever med hörselnedsättning eller grav språkstörning bättre förutsättningar.  Det handlar om ljudmiljön till stor del.

Här har de första stålbalkarna rests och ger en antydan till hur tillbyggnaden kommer att bygga på hus 2.
I slutet av februari bör skolans nya silhuett avteckna sig tydligt mot omgivningarna!

av Carita Carter