Perslunda vecka 45

En gråmulen tisdagseftermiddag 4 november 2014

Här armeras och gjuts väggar i grunden under de nya lokaler som ska uppföras längs västra väggen.

Ny fasad västra väggen.

Nu är det förberett och i morgon onsdag gjuter man plattan till nya miniaulan.
I utbyggnaden inreds en miniaula/hörsal med 45 platser, textilgolv och sköna stolar i etage.

Väggarna är spacklade, radiatorerna på plats och rördragningen på gång så att man ska kunna värma skolan igen. På bilden syns ett nytt arbetsrum i nordvästra hörnet på markplan, tidigare fysiksalen.

Man gräver och förstärker grunden mot idrottshuset som en del i förberedelserna för den nya huskroppen. Så småningom ska dessa byggnader sitta ihop och länken få ett sedumtak.

av Carita Carter