Perslunda vecka 50

Plintar i mängd


Grunden har förstärkts runt gymnastikhuset.


Isolerande material täcker marken för att den inte ska frysa.


Ett stort antal plintar ska bära den nya huskonstruktionen. Mellan plintarna läggs isolering och singel.

Micke kapar, böjer och svetsar samman armering som ska ge stadga till plintarna.


De sista kopparrören för uppvärmningen sätts på plats av Emil Fiala i gamla sal 2.

I och med dagens montering av det stora fönster på östra väggen är alla fönster på plats i gamla huvudbyggnaden.


Grunden till hörsalen på norra sidan är färdiggjuten och har fyllts med makadam. 


Längs västra sidan av gamla huskroppen fortsätter man förbereda för utbyggnaden av mellanstadiedelen.


Den stora "tunnan" som legat synlig på skolgårdens östra sida är den nya fettavskiljaren till köket. Den ska ned i en grop och kopplas ihop med rör och avlopp. 


Den gamla faluröda språklängan fungerar som personalrum under byggtiden. I ett av klassrummen hålls planeringsmöten av olika slag. Här Ola Larsson på Ockelbo Fastighetsservice i en diskussion under ett projekteringsmöte.


I ett annat klassrum i språklängan är det matsal för alla som jobbar på bygget. Här är borden fulla av termosar, muggar, frukt och mackor. 

av Carita Carter och Elina Sorri