vecka 51

Perslunda vecka 51

Denna vecka har Byggtec och alla underentreprenörer totalt 35 personer fullt sysselsatta uppe på Perslunda.

Inomhus
Uppe i taken dras ett helt nytt ventilationssystem fram. Innertaken kommer att sitta något lägre än tidigare, men vinklas av så att fönsterhöjden ändå är densamma. Ventilationsaggregat till hus 2 är levererat. I innertaken kommer belysning och högtalare att fällas in. LED-belysningen är styrd av närvaro och anpassas dessutom till det dagsljus som råder i rummet.
Inne i gamla husen hör man redan nu att de nya fönstren ersatt de gamla – det är tystare än tidigare.
På torsdagen denna vecka kopplas värmen på och fyller no-huset, hus 3. Det är bra, inte minst för målarna, som är beroende av värme för sitt arbete.

Många olika funktioner ryms i skolan
Ungefär 290 ungdomar kommer att börja på Perslunda nästa höst. Bara en årskull, de som börjar nian, har gått där tidigare. (De är födda år 2000 – detta millenniums fösta årskull Ockelbo-barn!)
För övriga 245 elever och många av personalen är det en helt ny arbetsplats man kommer till. Nya fina lokaler att fylla. Många lokaler med olika funktioner.

I skolan kommer det att finnas 14 klassrum, specialsalar för no, hemkunskap, slöjd, musik och bild, 13 grupprum, 6 öppna lärmiljöer, hörsal/miniaula, matsal, uppehållshall, 6 arbetsrum, rum för elevhälsan, vaktmästarkontor, skolbibliotek, städcentral, mötesrum av olika storlek, personalrum, skolexpedition och ett stort kök.  
Eftersom yngre elever än tidigare kommer att finns där, så erbjuds också fritidsklubb på eftermiddagarna.

Förutom närvarostyrd belysning så byggs det in en del annan teknik i husen: För att ta bort den pinsamma tystnaden utanför toaletterna så ska musik eller radio höras i högtalare. 
Tre informationsskärmar placeras i entréerna. I hissarna finns talsyntes som berättar vilken våning man kommit till. Musiksal och övningsrum har synats och projekterats med specialisthjälp. Genomgående läggs stor vikt på ljudmiljön.

Utomhus
Utomhus har de tillbyggda grunderna västerut gjorts färdiga för gjutning så när veckan är slut är golvplattorna i marknivå gjutna.  Stommen för tillbyggnaderna väntas man komma igång med i januari, efter helgerna.
Återfyllning där man gjort grundläggningsarbeten vid hus 2, 3 och idrotten pågår. Det beräknas vara klart inför jul.

av Carita Carter