vecka 9

Perslunda vecka 9

Nu ryker den gamla skorstenen!

Perslundaskolan västerfasad med två våningar påbyggda. Det nya taket kommer att ligga an mot det gamla en bit upp, så idag tisdag, plockades en hel del takpannor undan. Det stora trädet finns kvar och kommer att fortsätta ge skugga, grönska och karaktär i hörnet av den nya gården.

Mellan våningarna ligger håldäck av betong. De är lätta och dessutom bra på att isolera ljud mellan våningarna.

Här möts gamla husen med den nya plattan.

Nu börjar man ana hur de färdiga rummen kommer att se ut. Här ses ett klassrum, fd textilslöjden, som har målats och fått ramverket till innertaket monterat.

Nu ryker den gamla skorstenen!

I källaren rakt under tidigare skolexpeditionen kommer ett av ventilationsaggregaten att placeras. Rören dras upp genom huset genom stora hål. Från- och tilluft tas från taket i nya ”skorstenar”.

Inne i NO-preppen är väggarna spacklade och målade. Det är utrymmet mellan de två no-salarna där man har förvaring och utrustning för att förbereda lektionerna.

Sjöbacken och Bysjön skymtar genom byggställningar och nya utrymmen.

Västra fasaden från skolgården tisdag 24 februari 2015.