Så blir Perslundas skolgård

Så blir Perslundas skolgård

En plats för både aktivitet och avkoppling

På planen för den nya skolgården finns ett antal träd, buskar och perenner med; här finns till exempel häggmispel och måbär, rönn, oxel och lönnar.
Skolgården utrustas för lek och aktivitet, arbete och avkoppling.
I det här dokumentet visas vad vi har att vänta – en inbjudande utemiljö!

 - Skolgården - en inbjudande utemiljö

Om du klickar på bilderna nedan kan du se hur utrustning och växter är utplacerade på skolgården.