Så fungerar en kooperativ hyresrätt

Så fungerar en kooperativ hyresrätt

Lägre insats än bostadsrätt, lägre avgift än hyresrätt

Kooperativa hyresrätter är en blandform av hyresrätt och bostadsrätt där man blir medlem i en kooperativ hyresrättsförening och betalar en insats för sin lägenhet när man flyttar in.

Det handlar om att bygga i gemenskap, till lägre kostnader – och ha inflytande över hur det egna boendet drivs och förvaltas.

Här kan du läsa hur det fungerar!

Kooperativ hyresrätt är sedan 2002 en permanentad boendeform i Sverige, reglerad enligt lag, som ger de boende betydligt större inflytande än i en vanlig hyresrätt, och leder till en effektivare förvaltning.
Boendeformen erbjuder hållbara sociala, ekologiska och ekonomiska lösningar för framtiden.
De kooperativa hyresrätterna är på frammarsch på orter där privata byggentreprenörer inte vågar eller vill satsa, på grund av de höga hyror som en nyproduktion oftast resulterar i.
I dag finns ett 60-tal kooperativa hyresrättsföreningar över landet.

Det hela börjar med en idé hos ett antal personer som vill bygga och bo i gemenskap. De bildar en ekonomisk förening; en kooperativ hyresrättsförening som fler medlemmar kan ansluta sig till.
Föreningen köper eller låter bygga den fastighet man vill bo i. Föreningen äger fastigheten själv och bestämmer hur den ska förvaltas.
Medlemmarna har stort inflytande när det gäller både ekonomi och skötsel; bland annat sätter föreningen själv hyresnivån utifrån vad det kostar att driva huset.
Delaktigheten bidrar till att man vårdar sitt boende, och har då stora möjligheter att hålla kostnaderna för driften nere.

Hur mycket skulle det kosta att bo i en kooperativ hyresrätt i Ockelbo?
I en tänkt modell antas byggkostnaden för fastigheten – enligt erfarenhet och beräkningar - uppgå till 22 000 kronor per kvadratmeter. Boverket ger en kreditgaranti för 16 000 av de 22 000 kronorna.
Då återstår 6 000 kronor/m2 att läggas på medlemmarna i föreningen som insats. Om lägenheten exempelvis är en trea på 70 m2, blir insatsen 70 x 6 0000, det vill säga 420 000 kronor.
Den insatsen är fast och spekulationsfri, liknande en deposition. Man får tillbaka samma summa när man säger upp sin lägenhet och flyttar. Man förlorar inget, men kan heller inte tjäna pengar på sin insats.

Hyresnivån sätts utifrån föreningens kostnader för driften. Det ger medlemmarna både anledning och möjlighet att driva och vårda fastigheten på bästa sätt. Erfarenheter från andra håll visar hyresnivåer på 5 000-6 000 kronor för en tvåa och 6 000-7 000 kronor för en trea.
Vill man lägga ut skötseln på entreprenad? Eller ta hand om fastigheten själv? Det är upp till medlemmarna i föreningen.

De ekonomiska riskerna sprids på flera aktörer:

-          Staten, genom Boverkets kreditgaranti till bankerna.

-          Kommunen, genom en tillfällig kommunal borgen under uppförandetiden, och förlustgaranti gentemot hyresgästerna.

-          Medlemmarna, genom förvaltningen av fastigheten.

När man vill flytta, säger man upp lägenheten och får sin insats återbetald. Hyresgästen behöver inte ”sälja” in sin lägenhet till någon. Det är den som står på tur i föreningens kö till lägenheterna som erbjuds att flytta in och som i sin tur betala insatsen till föreningen.  

Du är varmt välkommen att gå med och skapa framtidens boende i Ockelbo!
Kontakt: Lennart Sjögren, 070-695 31 68 eller lennart.sjogren@gavlenet.se

Läs mer under de övriga rubrikerna om projektet!