Småhustomter vid Krutåkern i Åmot

2 tomter på Godtemplarvägen i Åmot, ca 20 km nordväst om Ockelbo.

Fastighetsbeteckning: Vallhalla 1:91, 1:94
Tomtarea: ca 1 150 - 1 250 m2
Adress: Godtemplarvägen 4, 10

15 lediga tomter med varierande tomtstorlek 1000-1500 m2
Fastighetsbeteckning: Vallahall 1:76, 1:77, 1:78, 1:79, 1:80, 1:81, 1:82, 1:83, 1:84, 1:85, 1:86, 1:87, 1:88, 1:89, 1:90