Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

VIKTIG INFORMATION

Fr.o.m 1 april 2016 samverkar bygg- och miljöverk­samheterna i Hofors, Ockelbo och Sandviken i en ny förvaltning, Västra Gästriklands samhällsbyggnads­förvaltning (VGS). Den nya förvaltningen och nämnden har sitt säte i Sandviken.

För att vi ska kunna fortsätta erbjuda dig en bra service har vi bytt till ett nytt gemensamt verksamhetssystem vilket gjort att vi inledningsvis har långa handläggningstider. Du är viktig för oss och vi arbetar så fort vi kan med ärenden som kommer in.

Kontaktinformation

Besöksadress

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
Högbovägen 45
811 32 Sandviken

Telefon

026-24 00 00

E-post

vgs@sandviken.se