Vill du också vara med?

Vill du också vara med?

Fyll i din anmälan här!

Härmed ansöker jag om medlemskap i Hästen kooperativ hyresrättsförening

  • Medlemsinsatsen för köande medlemmar är 5000 kr
  • Medlemsinsatsen för stödjande medlemmar är 500 kr
  • Medlemskapet är personligt. Insatsen återbetalas vid utträde ur Hästens kooperativa hyresrättsförening
  • Medlemsinsatsen kommer att placeras på spärrat konto
  • Inbetalning ska ske till föreningen anvisat bankgiro
Namn:
  
Adress:
  
Postadress:
  
Telefon:
  
Mejl:
  
Medlemskapets form:


  
Skicka in din anmälan: