Skattesatser & avgifter

- för 2016

Den totala skattesatsen för 2013 är 35,76, fördelat enligt följande:

Kommunalskatt

Landstingsskatt

Kyrkoavgift

Begravningsavgift

 22.76  11.51  1.21  0.28


Kyrkoavgift:

Den sammanlagda avgift som betalas av medlemmar i Svenska kyrkan.

Begravningsavgift:

Betalas av alla som är folkbokförda i Sverige. Ingår i kyrkoavgiften för medlemmar i Svenska kyrkan.

Kontaktinformation