Enkät för en bättre folkhälsa

Enkät för en bättre folkhälsa

- information om kommande utskick

I dagarna får 1000 invånare i Ovanåkers kommun ett blått kuvert från Folkhälsomyndigheten i brevlådan. Om du är en av dem innebär det att du blivit slumpmässigt utvald att delta i den nationella enkätundersökningen Hälsa på lika villkor.

Den nationella folkhälsoenkäten riktar sig till personer i åldrarna 16–84 år. Syftet med den är att ta reda på hur du och den övriga befolkningen mår och lever.

Resultaten av undersökningen blir ett beslutsunderlag för dem som tar politiska beslut om åtgärder som kan påverka din hälsa. Det kan till exempel handla om utvecklingen hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder, eller om att planera för framtidens hälso- och sjukvård.

För att det ska gå att lita på resultatet av undersökningen är det angeläget att så många som möjligt svarar på enkäten. Därför är ditt svar mycket viktigt!

Vill du veta mer om den nationella enkätundersökningen Hälsa på lika villkor? Gå då in på www.regiongavleborg.se/halsapalikavillkor.länk till annan webbplats

Du kan också läsa mer om undersökningen på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktinformation

 • Mia Lindblom
  Beredskap/folkhälsosamordnare
  Södra Åsgatan 30D
  816 80 Ockelbo
  0297-555 97
  073-079 22 50