Flyktingsituationen

Vi söker familjehem till ensamkommande flyktingbarn

Flyktingsituationen i Sverige är fortsatt i ett akut läge. Flyktingströmmarna fortsätter öka och det innebär att vi inom kommuner, berörda organisationer och myndigheter måste öka samarbetet för att på ett bra sätt kunna hantera situationen.

Länsstyrelsens roll är att underlätta samverkan för kommuner och myndigheter, Migrationsverket har ansvar för asylsökande och alla frågor kring det. Kommunerna har ansvaret omhändertagandet för alla ensamkommande barn.

Ockelbo kommun har hittills tagit emot 50 ensamkommande och 28 barn är externplacerade. Behovet av att förtäta de boende vi redan har och utöka är stort.

Ockelbo kommun har bildat en styrgrupp som kommer att ha regelbundna träffar för att samordna kring flyktingsituationen, där vi ska fånga upp de direktiv och frågor som kommer och snabbt agera efter de behov som dyker upp.

Lars Sjödin
Kommunchef