Justerade protokoll

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens protokoll för den 23 januari 2018 har justerats den 31 januari 2018, §§ 1–13. Detta tillkännagivande anslås på Ockelbo kommuns anslagstavla den 2–26 februari 2018.
Protokollet förvaras på kommunkontoret. Läs protokollet -