Ta del av handlingar

som finns i Bygg & Miljös diarium

Du har i princip rätt att ta del av alla allmänna handlingar som finns hos kommunen. Detta tack vare offentlighetsprincipen. Undantagen är sekretessbelagd information och arbetsmaterial. Att ta del av en handling kostar ingenting, men vill du ha en kopia så har kommunen rätt att ta ut en avgift.

Kontakta Bygg & Miljö om du vill ta del av någon handling som har inkommit eller upprättats på bygg- och miljöförvaltningen. Kontaktuppgifterna hittar du till höger.

Om du vill titta på handlingar som finns i vårat arkiv så finns mer information här >>