Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Här tas de stora övergripande besluten om den kommunala verksamheten, t ex kommunalskattens storlek.

Populärt kan man säga att Kommunfullmäktige är kommunens "riksdag". På samma sätt som Kommunstyrelsen kan sägas vara kommunens "regering".

Kommunfullmäktige styr också verksamheten genom att utse ledamöter i olika facknämnder och bolag.

Mandatfördelning i Kommunfullmäktige 2014-2018

Moderata Samlingspartiet: 2 mandat
Centerpartiet: 5 mandat
Folkpartiet liberalerna: 2 mandat
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna: 15 mandat
Vänsterpartiet: 1 mandat
Miljöpartiet de gröna: 1 mandat
Sverigedemokraterna: 5 mandat

Totalt 31 mandat

Ledamöter

Ersättare

Vakant (M) Alexander Olers (M)
Anders Nordlander (M), 2:e vice ordförande Björn Östberg (M)
Marit Rempling (C) Magnus Hålén (C)
Birger Larsson (C) Inger Högberg Kalmering (C)
Lena Schenström (C),
1:e vice ordförande
Staffan Åkesson (C)
Per-Olof Uhrus (C) Barbro Stenbeck (L)
Birgitta Åstrand (C) Theresia Mörtman (L)
Vakant (L) Sune Lang (S)
Bo Stenbeck (L) Ann-Britt Wikman (S)
Magnus Jonsson (S) Tord Horn (S)
Anna Engblom (S) Gunilla Persson (S)
Jonas Tholén (S) Pia Krantz (S)
Mats Åstrand (S) Jamill Barikzey (S)
Patrik Jonsson (S) Jawad Nahi Hamad (S)
Anna Schönning (S), ordförande Kristina Hollsten Wendelius(S)
Elsie-Britt Eriksson(S) Martin Sund Svensson (V)
Carina Löfgren (S) Anders Hallman (V)
Eva Pettersson (S) Mira Rutanen (MP)
Ann-Christin Persson Georgsdotter (S) Ola Engström (MP)
Anders Öquist (S) Vakant (SD)
Karin Vistmyr (S) Per-Olof Johansson (SD)
Staffan Nordqvist (S) Stefan Edman (SD)
Irene Bogren (S)  
Torbjörn Nyholm (S)  
Anna Lindmark (V)  
Niels Hebert (MP)  
Jonny Lindblom (SD)  
Joel Strömner (SD  
Tommy Hillgren (SD)  
Jessica Edman(SD)  
Maria Lenander (SD)  

Kontaktinformation

 • Anna Schönning
  Kommunfullmäktiges ordförande
  Villavägen 7
  816 31 Ockelbo
  0297-423 52
  070-321 26 92
 • Ann-Chatrine Eriksson
  Kommunsekreterare
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 06
  070-414 14 35