Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och svarar för samordning och planering av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen kan sägas vara kommunens "regering". Kommunstyrelsens 11 ledamöter och 11 ersättare väljs av kommunfullmäktige.

Kommunen har ett heltidsarvoderat kommunråd, som tillika är kommunstyrelsens ordförande. Kommunstyrelsen bereder ärenden till fullmäktige och verkställer de fullmäktigebeslut som inte verkställs av annan nämnd/styrelse.

Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde ingår kommunövergripande verksamhet såsom central administration innefattande ekonomi- och personalfrågor, näringslivsutveckling, turism, kommunikationer, arbetsmarknads- och arbetslivsfrågor, kommunal beredskap, säkerhetsfrågor samt teknikverksamhet (VA, vägar, gator mm).

Under kommunstyrelsen finns tre utskott: ekonomiutskottet, tillväxtutskottet och personalutskottet.

Ledamöter

Ersättare

Magnus Jonsson (S), ordförande Irene Bogren (S)
Anna Schönning (S) Anders Öquist (S)
Patrik Jonsson (S)
Anna Engblom (S)
Elsie-Britt Eriksson(S) Staffan Nordqvist (S)
 Sune Lang (S) Jonas Tholén (S)
Kerstin Hellberg (S) Carina Löfgren (S)
Marit Rempling (C), v. ordförande Birgitta Åstrand (C)
Birger Larsson (C) Per-Olof Uhrus (C)
Jonny Lindblom (SD) Joel Strömner (SD)
Bo Stenbeck (L) Ola Engström (MP)
Anders Nordlander (M) Bertil Ruthström (V)

Kontaktinformation

 • Magnus Jonsson
  Kommunalråd
  816 80 Ockelbo
  0297-555 04
  070-414 14 01
 • Charlotta Ryd
  Kommunchef
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 05
  070-414 14 00
 • Ann-Chatrine Eriksson
  Kommunsekreterare
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 06
  070-414 14 35