Socialnämnden

Socialnämnden

Nämnden ansvarar för omsorg av äldre och funktionshindrade samt insatser inom  individ- och familjeomsorgen enligt bl.a. socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen inom de särskilda boendeformerna samt lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade.

Nämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

Ledamöter

Ersättare

Anna Engblom (S) ordförande Annica Jonsson (C)
Anders Öquist (S) vice ordförande Britt-Marie Horn (S)
Patrik Jonsson (S) Janet Kling (S)
Karin Vistmyr (S) Ann-Britt Wikman (S)
Jamil Barikzey (S) Eva Schönning (S)
Birgitta Åstrand (C)  Jawad Hamad (S)
Jonas Lundberg (SD) Mats Lundberg (SD)
Vakant (L)  Evan Lager (MP)
Elisabeth Nordlander (M) Bertil Rutström (V)
   

Kontaktinformation