Utbildnings- & kulturnämnden

Utbildnings- & kulturnämnden

Nämnden ansvarar för uppgifter gällande förskola, fritidshem, skola och sär-skola enligt skollagen och grundskoleförordningen, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning samt uppdragsutbildning. Nämnden ansvarar även för kultur- och fritidsverksamhet.

Nämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

Ledamöter:

Staffan Nordqvist (S), ordförande
Torbjörn Nyholm (S), vice ordförande
Malin Sand (S)
Eva Pettersson (S)
Lena Schenström (C)
Inger Högberg Kalmering (C)
Joel Strömner (SD)
Barbro Stenbeck (L)
Mira Rutanen (MP)

Ersättare:

Gunilla Persson (S)
Petra Edel (S)
Anders Öquist (S)
Jamill Barikzey (S)
Jessica Simonsson (C)
Vakant (C)
Matilda Hålén (SD)
Anders Nordlander (M)
Anders Hallman (V)

Kontaktinformation

 • Staffan Nordqvist
  Ordförande
  076-7926068
 • Pia Holmström
  Förskolechef
  816 80 Ockelbo
  0297-555 80
  070-414 14 28
 • Anette Stensson
  Nämndsekreterare
  Torggatan 4
  816 80 Ockelbo
  0297-555 89