Medborgardialog

Medborgardialog

- tyck till om trygghet och lokala problem i Ockelbo

Polisen och Ockelbo kommun vill lyssna in vad du upplever som problem i området där du bor. Din bild av området bidrar till den gemensamma lägesbilden i kommunen, vilken ligger till grund för Polisens arbete.

Vad ska medborgardialogerna leda till?
Utifrån den lokala lägesbilden tar Polis och kommun fram konkreta aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten, så kallade medborgarlöften. Medborgarlöften är en utveckling av dagens samverkanöverenskommelser mellan kommun och Polis.

Vi vill ha ert svar senast 10 januari!

Kön: 


             
                
Ålder: 
             
                
I vikeln kommundel bor du i?: 
             
                
1. Känner du dig trygg där du bor? 


             
                
Om du svarat nej, skriv den viktigaste orsaken till varför:              
                
Om du svarat ja, skriv den viktigaste orsaken till varför:              
                
2. Trivs du där du lever och bor? 


             
                
Om du svarat nej, skriv den viktigaste orsaken till varför:              
                
3. Kan du ange en viktig sak som du anser skulle öka tryggheten och triv-seln i Ockelbo kommun?               
                
Skicka ditt svar!