Matsedlar

Vår målsättning är att servera måltider som, så långt det är möjligt, är tillagade från grunden och med ekologiska råvaror. Kommunens kostchef ansvarar för att ta fram matsedel för förskolorna, skolorna och äldreomsorgen i Ockelbo. Matsedeln är gemensam för alla förskolor och skolor, men anpassas efter de olika verksamheterna och vid behov tillagas specialkost. I arbetet med att ta fram matsedeln till skola och förskola används Livsmedelsverkets råd som finns för skolluncher och för måltider i förskola och fritidsverksamhet. Matsedeln till äldreomsorgen följer Livsmedelsverkets råd för bra mat till äldre.

Du kan även se matsedeln för förskolorna och skolorna i din smartphone. Ladda ner appen "Skolmaten" och välj sedan Ockelbo kommun och Perslundaskolan. Läs mer om tjänsten på www.dinskolmat.se.

Allergi- och specialkost i förskola och skola

Specialkost ska tillhandahållas vid medicinska (ex. allergier), etiska, (ex. vegetarianer) eller religiösa skäl. Vid behov av specialkost på grund av medicinska skäl ska eleven ha intyg skrivet av BVC eller skolsköterska. Om specialkosten önskas av etiska eller religiösa skäl skrivs ett intyg i samråd med vårdnadshavare.

Nötter, mandel, jordnötter och sesamfrö är livsmedel som kan orsaka svåra allergiska reaktioner och därför serveras de inte i förskolor och skolor.

Ekologiska livsmedel

Den nationella målsättningen är att 25 % av offentliga livsmedelsinköp ska vara ekologiska. 2013 hade 58 kommuner och landsting nått det målet. Ockelbo kommun har som mål att andelen ekologiska råvaror ska uppgå till minst 35 %. 2014 uppgick vår andel ekologiska råvaror till 36 % och Ockelbo kommun kom på en 24:e plats i Ekolmatsligan.

Läs mer på: www.ekomatcentrum.se/

Matsedel

Matsedel

- förskolan till årskurs 9

Matsedel

Matsedel

- äldreomsorg