piano

Information

Vad kostar det?

Alla aktiviteter förutom körsång kostar 500 kronor per termin. Körsången kostar 300 kr per termin. Familjerabatt ges på så sätt att terminsavgiften är gratis från och med tredje syskonet. Man är elev i Kulturskolan till och med gymnasiet. Vi tar även emot vuxenstuderande i mån av plats. Tio lektioner kostar för vuxna 1200 kronor.

Att hyra eller köpa instrument?

Att hyra ett instrument kostar 250 kronor per termin. Faktureras tillsammans med terminsavgiften. Dessa instrument finns att hyra hos oss: Fiol, Klarinett, Saxofon, Cello, Tvärflöjt.

När det gäller övriga instrument så hjälper vi gärna till vid instrumentinköp.

Materialkostnad

Materialet till bild och slöjd, spelböcker etc får du betala själv. Faktureras tillsammans med terminsavgiften.

Anmälningsvillkor

Anmälan är bindande för terminen. Vill du avanmäla dig ska du meddela detta till din lärare. Påbörjad termin är lika med avgift. Även om du avbryter undervisningen eller deltar oregelbundet måste du ändå betala hela terminsavgiften och eventuell hyra för instrument.

Välkommen!

Kontaktinformation