Nationella läsdagen

Svenska Barnboksinstitutet utropade i samarbete med Lärarförbundet utropade 18 november 1999 en nationell läsdag för alla skolor.
Eftersom det var 100-årsjubileum för Barnbiblioteket Saga beslöts att dagen skulle firas ”till minnet av lärarnas tidiga satsning på god läsning för alla skolbarn”. Den nationella läsdagen permanentades därefter, och infaller alltid torsdagen i vecka 46.