Det här är ”Luppen”

Lupp står för ”lokal uppföljning av ungdomspolitiken”. 
Det är en enkät som genomförs med ungdomar och unga vuxna mellan 13-25 år för att kommuner, stadsdelar eller regioner ska få kunskap om ungas situation och fånga upp deras erfarenheter och synpunkter.

Frågorna till ungdomarna handlar bland annat om inflytande, demokrati, arbete, hälsa, fritidsutbud, situationen i skolan och vilka framtidsplaner de har. 
Lupp-enkäten genomförs oftast digitalt/elektroniskt i skolorna