Området Äppelbacken överklagat till mark- och miljödomstolen

Området Äppelbacken överklagat till mark- och miljödomstolen

Utslag väntas under senvåren 2016

Anläggandet av det nya bostadsområdet Äppelbacken i Ockelbo, nordost om Bysjön, har saktat in på nytt.
Detaljplanen har överklagats vidare till mark- och miljödomstolen i Östersund, där cirka ett halvårs handläggningstid väntar.

Ockelbo kommuns föreslagna detaljplan för Äppelbacken överklagades i början av juli till länsstyrelsen av en närboende privatperson, som främst hänvisade till områdets kultur- och naturvärden. Överklagandet avslogs av Länsstyrelsen Gävleborg.

Nu har samma person överklagat länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen i Östersund. Där väntar en handläggningstid på cirka sex månader.
Upphandling av markarbeten samt marknadsföring och försäljning av tomterna i området skjuts upp i väntan på mark- och miljödomstolens utslag i ärendet.

av Elina Sorri
2015-11-23

KOMMENTAR
I början av november skrev vi på ockelbo.se att ingen överklagat länsstyrelsens beslut inom den begärda tidsramen, och att detaljplanen för Äppelbacken därmed vunnit laga kraft.
Vi beklagar misstaget, som orsakades av att kommunen inte hade informerats om det nya överklagandet till mark- och miljödomstolen.