Stiftelsen är huvudman, bolaget tar emot besökarna

1990 stängde skogsbolaget Kopparfors sitt kontor på Wij Säteri.

1996 bildades Wij Säteri AB av Ockelbo kommun, lokala företag och privatpersoner.

2000 tog bolaget kontakt med Lars Krantz och bad honom skissa på en trädgårdsanläggning i herrgårdsområdet. Inledningsvis drevs detta som ett projekt med bolaget som huvudman.

2002 bildades Stiftelsen Wij Trädgårdar, som nu är huvudman för verksamheten. Vid det tillfället lämnade Ockelbo kommun över sina aktier i Wij Säteri AB till den nya stiftelsen. 
Ändamålet för stiftelsen är enligt stadgarna att ”utveckla och sprida kunskaper, såväl nationellt som internationellt, om odlings- och trädgårdskultur i vidaste bemärkelse”. 
Verksamheten ska bedrivas som en omfattande ”demonstrations- och visningsträdgård” till vilken allmänheten ska ha tillträde. 
De trädgårdsprojekt som äger rum på Wij Trädgårdar, som exempelvis det pågående projektet Under Eken, drivs under stiftelsen i samarbete med kommunen. 
När man söker pengar till projekt från exempelvis EU eller Region Gävleborg ställs det ofta som krav att kommunen visar sin vilja genom att medverka som offentlig medfinansiär. 
De tre senaste åren har Ockelbo kommunen därför lagt in 900 000 kronor per år, det vill säga 2,7 miljoner kronor, som offentlig medfinansiär. 
I gengäld har projekten erhållit ytterligare 36 miljoner kronor från utomstående bidragsgivare.
Styrelsemedlemmar i Stiftelsen Wij Trädgårdar är Lars Sjödin, Joachim Krüger, Monica Järnkvist och Lars Krantz.  

I bolaget Wij Säteri AB sker affärsverksamheten, med exempelvis butik, restaurangrörelse och biljettförsäljning. Det är den verksamheten som lockar tusentals personer till Ockelbo varje år, men som också har svårigheter att få ekonomin att gå runt. 
VD för Wij Säteri AB är Hans-Peter Eriksson.
Ledamöterna i bolagsstyrelsen är Staffan Nordqvist, Annika Åhnberg, Svante Stockselius, Pernilla Hålén, Monica Järnkvist, Åke Lamm, Lars Sjödin, Joachim Krüger och Lena Landström. Adjungerande är Lars Krantz. 

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17