13 nya politiker i Ockelbo

Anna Schönning veteran i politiken

Äldst och yngst - fakta om nya fullmäktige

Måndagen 24 november sammanträder Ockelbos nya kommunfullmäktige för första gången efter valet. Då är 13 av de totalt 31 ledamöterna helt nya i sina roller som förtroendevalda politiker.
Två av ledamöterna var ersättare förra mandatperioden och kliver nu fram som ordinarie ledamöter.

Vid detta första fullmäktige efter valet ska ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande väljas. Tills det är gjort stiger Anna Schönning (bilden ovan) in som ordförande för fullmäktigesammanträdet, i egenskap av ålderspresident.

”Det är kommunallagen som säger att ett fullmäktigemöte utan presidium ska ledas av den som suttit längst i fullmäktige. Egentligen är det Staffan Nordqvist, men eftersom han är på semester blir det jag”, förklarar Anna som varit förtroendevald i fullmäktige sedan slutet av 80-talet och också varit församlingens ordförande under flera mandatperioder.

Av de 31 ledamöterna i det nya fullmäktige är 13 helt nya i politiken.
”Vi kommer att börja med att gå igenom former och regler för ett fullmäktigemöte så att de känner sig trygga i vad som händer”, berättar Anna Schönning.
Bland annat gäller avstängda telefoner och förbud mot smygupptagningar av ljud eller bild.

Könsfördelningen i fullmäktige efter valet är 13 kvinnor (42 procent) och 18 män (58 procent).
20 ledamöter har postadress Ockelbo med omnejd, fyra bor i Lingbo, fyra i Åmot och två är från Jädraås. Ledamöterna från Ockelbo är geografiskt utspridda från Sunnanåsbo i norr till Krogen i söder. Ett tiotal av dem bor i centralorten.
Den äldsta fullmäktigeledamoten är 76 år och den yngsta 28. Medelåldern ligger på 52 år.

Några av punkterna på dagordningen för de nya politikerna blir bland annat att besluta om VA-taxan och skattesatsen i Ockelbo kommun nästa år.   

Kommunfullmäktige sammanträder på Gläntan i Ockelbo, med start klockan 18.30. Allmänheten är varmt välkommen. 

av Elina Sorri
2014-11-20

Här nedan följer hela listan över ledamöter i kommunfullmäktige under mandatperioden 2014-2018.

Socialdemokraterna (15)
Magnus Jonsson
Anna Engblom-Yamdee
Jonas Tholén
Sarah Andersson
Patrik Jonsson
Anna Schönning
Andreas Byström
Carina Löfgren
Stefan Sandberg
Ann-Christin Persson Georgsdotter
Anders Öquist
Karin Vistmyr
Staffan Nordqvist
Åsa Svärd
Torbjörn Nyholm
Ersättare: Elsie-Britt Eriksson, Nils-Erik Henningsson, Irene Bogren, Mats Åstrand, Eva Pettersson, Sune Lang, Ann-Britt Wikman, Tord Horn

Moderaterna (2)
Kjell-Arne Persson
Anders Nordlander
Ersättare: Alexander Olers, Björn Östberg

Centerpartiet (5)
Marit Rempling
Birger Larsson
Lena Schenström
Per-Olof Uhrus
Birgitta Åstrand
Ersättare: Magnus Hålén, Inger Högberg Kalmering, Staffan Åkesson

Sverigedemokraterna (5)
Conny Malmgren
Lena Lindqvist
Magdalena Noaksson
Jonny Lindblom
Joel Strömner
Ersättare: Maria Lenander, Jessica Edman, Tommy Hillgren

Folkpartiet (2)
Stig Mörtman
Bo Stenbeck
Ersättare: Barbro Stenbeck, Theresia Mörtman

Vänsterpartiet (1)
Markku Kalliokoski
Ersättare: Anna Lindmark, Anders Hallman

Miljöpartiet (1)
Inga Bergström
Ersättare: Niels Hebert, Mira Rutanen

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17