Barnkonventionen fyller 25 år

Men bara en tredjedel av Ockelbos barn vet vad det är

20 november 2014 är det 25 år sedan FN:s generalförsamling antog ett uttalande som resulterade i Barnkonventionen.

Enligt konventionen har barn rätt att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem.

Rädda Barnen genomför därför regelbundet enkätundersökningen ”Ung Röst” för att barnen själva ska få tycka till om hur de upplever att deras rättigheter efterlevs.
Ambitionen är att Ung Röst ska vara ett verktyg, på lokal nivå, för politiker, beslutsfattare och andra aktörer kring barns och ungas uppväxtvillkor.

I Ockelbo har 65 barn i årskurs 6 och årskurs 8 fyllt i enkäten.
41 procent av dem är flickor och 59 procent pojkar. Totalt har 24 777 barn över hela landet svarat.

I enkäten ställs 31 frågor, men här en kort sammanfattning av resultatet i Ockelbo:

88 % tycker att det är viktigt att de som bestämmer lyssnar på barn.
87 % har under det senaste året någon gång eller flera gånger känt sig stressade över skolarbetet.
80 % ser ganska eller mycket positivt på sin framtid.
78 % av killarna har sett någon bli slagen under det senaste året.
46 % har någon gång eller många gånger känt sig ledsna eller nedstämda under en längre tid det senaste året.
44 % vill ha mer möjligheter att påverka i frågor som rör barn.
35 % har hört talas om barnkonventionen.
32 % har under det senast året blivit ombedda av personal på skolan att ta med pengar till aktiviteter.
26 % av tjejerna har haft ätstörningar under det senaste året.
22 % har fått kränkande meddelanden på nätet.
19 % känner sig sällan eller aldrig trygga i kollektivtrafiken på kvällstid.
18 % procent av tjejerna har råkat ut för att en vuxen kontaktat dem på nätet och velat prata om sex.
17 % har under det senaste året oroat sig över att familjens pengar inte ska räcka till.
15 % har under det senaste året någon eller många gånger känt sig mobbade eller kränkta.
11 % har inte kunnat delta i en fritidsaktivitet under det senaste året för att det kostat pengar.
3 % har under det senaste året oroat sig för att bli vräkta.
2 % har under det senaste året oroat sig för att inte få vara tillsammans/gifta sig med vem de vill.

av Elina Sorri
2014-11-20 

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

VI FÖRKLARAR

Vill du läsa mer om enkätundersökningen, gå in på Rädda Barnen och läs mer