Billigare färdtjänst!

Billigare färdtjänst!

Så mycket sänks priset på resan

Färdtjänstresorna blir billigare i Ockelbo – och resten av Gävleborg.
Länets Samrådsgrupp för färdtjänst och sjukresor föreslår en allmän sänkning av avgiften på 10 kronor per resa, oavsett antal zoner, från 1 januari 2015.

Sedan 2008 har taxan för färdtjänst kopplats mot X-trafiks kontantpriser för resor på bussar och tåg.
X-trafik har sedan dess drivit på för att allmänt få bort kontant betalning vid påstigning, vilket innebär att priserna på den typen av biljetter har höjts över tid.
I och med kopplingen till kontantpriset har även egenavgiften i färdtjänsten stigit, och nu blivit orimligt hög, anser Samrådsgruppen.

En resa inom en zon, som i dag kostar 55 kronor, skulle alltså kosta 45 kronor efter nyår.
En resa som spänner över två zoner inom Ockelbo kommun och i dag kostar 65 kronor, exempelvis en resa från Jädraås till Ockelbo, skulle också den sänkas med 10 kronor, till 55 kronor.

Kommunfullmäktige ställde sig bakom förslaget vid sitt sammanträde 15 december.

av Elina Sorri
2014-12-15

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17