Fler ensamkommande barn

Fler ensamkommande barn

Utökat antal anvisningar för Ockelbo kommun

Under 2015 väntas cirka 8 000 ensamkommande barn söka asyl i Sverige, vilket är mer än en fördubbling jämfört med 2013.
Ockelbos tio platser för ensamkommande barn kommer därför att utökas till 20 från årsskiftet, enligt nya anvisningar från Migrationsverket.

1 januari 2014 fick Migrationsverket utvidgade möjligheter att anvisa ensamkommande flyktingbarn till samtliga kommuner i landet. Tillsammans med länsstyrelserna har Migrationsverket tagit fram principer för hur anvisningarna och fördelningen av dem ska gå till. 

Ockelbo kommun tilldelades då tio platser; fyra för asylsökande barn och sex platser för barn med uppehållstillstånd. 1 juni 2014 öppnade Ockelbo kommun ett boende för ensamkommande barn i Kaplansgården, som nu heter HVB-hemmet Gläntan. 

På grund av det ökade antalet ensamkommande barn till Sverige har Migrationsverket höjt fördelningstalen för landets kommuner. Detta gäller även för Ockelbos del, till åtta asylplatser och tolv för barn med uppehållstillstånd, totalt 20 platser.

För närvarande bor nio ungdomar på HVB-hemmet Gläntan. Genom att bygga om vissa rum kan 13 ungdomar beredas plats där i ett första skede.

De platserna kommer dock inte att räcka. Därför utreds nu olika lösningar i ett samråd mellan integrationsenheten, tekniska kontoret, Ockelbogårdar, socialtjänsten med flera.
Ett alternativ är att anlita HVB-hem utanför Ockelbo, ett annat att öppna ytterligare ett kommunalt HVB-hem i Ockelbo. Ytterligare ett kan vara att bygga om någon del av fastigheten Bysjöbacke för att frigöra boende för de ensamkommande barnen.

Om kommunen inte uppfyller mottagandet enligt de nya fördelningstalen har Migrationsverket möjligheter att placera fler barn i kommunen än det antal man nu vill anvisa till Ockelbo.

Verksamheten kring de ensamkommande barnen finansieras av Migrationsverket, vilket gäller även för de utökade platserna.

Kommunfullmäktige fattade beslut i ärendet 15 december 2014.

av Elina Sorri
2014-12-15

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17