Ny grund för VA-taxan

Ny grund för VA-taxan

Därför slopas "lägenhetsavgiften"

Tycker du att begreppet ”lägenhetsavgift” varit obegripligt när du läst din vattenräkning?
Det är du inte ensam om.
”Vi ska göra om grunderna för beräkningen av VA-avgifterna”, säger Björn Hemgren, kund- och marknadschef på Gästrike Vatten.

Men det är inte bara för att ordet lägenhetsavgift har varit svår att förklara som det ska införas ett nytt sätt att beräkna avgiften.
”Med de nya beräkningarna får avgiften en tydligare koppling till det fastigheten kan förbruka”, säger Björn Hemgren.

I stället för att använda begreppet lägenhet, som i själva verket haft att göra med antalet vattenmätare i våra fastigheter, ska i stället vattenmätarens totala kapacitet bli det centrala i den fasta avgiftens storlek.
Mätaravgiften ska utgöra cirka 65 procent av intäkterna, vilket innebär en högre fast kostnad för kunderna jämfört med nu.
I gengäld kommer kubikmeterpriset för vatten att sänkas.

För ett vanligt hushåll kommer den minsta typen av vattenmätare att räcka, och för den beräknas avgiften ligga runt 9 438 kronor årligen. Flerfamiljsbostäder och industrier kan få anledning att byta vattenmätare, något som Gästrike Vatten isåfall fattar beslut om från gång till gång.

För hushåll utan vattenmätare följs schablonavgifter motsvarande den minsta vattenmätaren och en miniminivå på 150 kubikmeter.
Ett annat nytt inslag i framtidens VA-taxa är en avgift för rening av dagvatten, men den frågan är ännu under utredning.

”I varje kundsegment finns det vinnare och förlorare, men i slutet är det ett nollsummespel”, kommenterar Björn Hemgren på Gästrike Vatten hur de nya beräkningsgrunderna påverkar vattenkunderna.

Samtliga fyra medlemskommuner i Gästrike Vatten, Gävle, Ockelbo, Älvkarleby och Hofors, ska godkänna förändringen innan den träder i kraft från och med det planerade datumet 1 januari 2016.

Ockelbos kommunfullmäktige sade ja vid sitt sammanträde 24 november.

av Elina Sorri
2014-11-24 

På bilden nedan Björn Hemgren, Gästrike Vatten.


Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

VI FÖRKLARAR

Har du fler frågor kring den framtida VA-taxan är du välkommen att vända dig till Gästrike Vattens kundtjänst, tel 020-37 93 00.