Nya fornfynd i Ockelbo

Nya fornfynd i Ockelbo

Arkeologer har hittat nya järnåldersgravar vid Bysjön

Det syns inget utanpå. 
Bara jord, gräs och sten; en vanlig, oansenlig liten upphöjning i marken, inte större än att man raskt kliver över den med några steg.
Det har många skogsarbetare, bönder och friluftsmänniskor gjort genom århundradena. Utan att ha den minsta aning om att de trampat på en järnåldersgrav.
Bara tre decimeter under marken ligger nämligen de brända benresterna av en människa, över tusen år gamla.

I området nordost om Bysjön är Ockelbo kommun i färd med att planera ett nytt och strandnära bostadsområde. Tio nya tomter finns med i planerna, utspridda över åkrar och ängar. Om de blir verklighet får ägarna ett makalöst vackert läge med utsikt över den glittrande sjön.
Men innan området exploateras måste en arkeologisk undersökning göras. 
I tre dagar denna vecka har arkeologen Maria Björck och hennes kollegor Anders Altner och Bo Ulfhjelm från Länsmuseet sökt under markytan på uppdrag av länsstyrelsen. 
De har grävt långa schaktspår på de tänkta villatomterna men även sökt punktvis på åkerholmarna och förhöjningarna emellan dem.
”Eftersom vi har Näsbackens gravfält så nära, och det här är ett likartat läge, fanns det all anledning att tro att det skulle finnas fornlämningar i det här området också”, säger Maria Björck.
Och mycket riktigt, de historiska spåren är tydliga.
”Vi har bland annat funnit en tjärdal som kan vara riktigt gammal, och tydliga slaggrester efter järnframställning på ett par platser. Hela den här lilla platån har nog varit ett forntida industriområde”, säger Maria och sveper med armen över en plan gräsyta alldeles ovanför Bysjöns vattenlinje.

Sådana fynd är inte så ovanliga, enligt Maria Björck.
Men de arkeologerna hittade därefter gjorde deras höstruskiga arbetsdag både roligare och mer spännande. Vi stannar till på en av åkerholmarna i det öppna landskapet.
”Här har vi två järnåldersgravar. Att hitta okända gravar hör inte till vanligheterna”, säger Maria leende och pekar på två upphöjningar ganska nära varandra. 
”Tre decimeter ner stötte vi på brända benrester som troligen är från en människa som levde här under yngre järnålder, runt år 1000 efter Kristus. Gravskicket tyder på det”, säger Maria Björck.
Enligt henne finns det förmodligen fler än två gravar.
”Det är väldigt ovanligt att det bara är två i samma område”, säger hon.

Så vad händer nu? Kan hela planeringen för området nordost om Bysjön gå i stöpet på grund av järnåldersgravarna?
”Nej, för mig föll det en sten från hjärtat. Vi har varit lite rädda att få lägga ned projektet, men nu ser det bättre ut eftersom fynden inte ligger direkt på de utstakade tomterna”, säger kommunens arkitekt Ragnar Darle. 
”Förmodligen får vi tänka om när det gäller vägdragningarna, men det går att lösa”, säger Ragnar.
Ockelbo kommun jobbar vidare med planen, medan arkeologerna sätter sig på kammaren, begrundar sina fynd och skriver en fylligare rapport om området.
Om länsstyrelsen utifrån den rapporten finner anledningar att begära större utgrävningar återstår att se.

av Elina Sorri
2014-11-06


Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17

VI FÖRKLARAR

Här kan du läsa mer om arkeologiska undersökningar och Lagen om kulturminnen