Det här är ”Luppen”

Lupp står för ”lokal uppföljning av ungdomspolitiken”. 
Det är en enkät som genomförs med ungdomar och unga vuxna mellan 13-25 år för att kommuner, stadsdelar eller regioner ska få kunskap om ungas situation och fånga upp deras erfarenheter och synpunkter.

Frågorna till ungdomarna handlar bland annat om inflytande, demokrati, arbete, hälsa, fritidsutbud, situationen i skolan och vilka framtidsplaner de har. 
Lupp-enkäten genomförs oftast digitalt/elektroniskt i skolorna

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17