Vad tittar de på?

Vad tittar de på?

Ockelbo högintressant för studenter

Många undrade vad som stod på i veckan när många små grupper av människor syntes flanera runt i Ockelbos centrum, intensivt granskande byggnader och gator kring torget och Åsgatan.
Det handlade om elever från två olika kurser på Högskolan i Gävle som just nu använder Ockelbo som levande exempel i sina utbildningar.

Den ena halvan var elever som läser en kurs i geovisualisering.
Det innebär att de går runt och dokumenterar en miljö med gator och hus, och sen drar sig tillbaka till sin kammare och skapar tredimensionella modeller av Ockelbomiljöerna i olika dataprogram.
”Då har man faktiskt en liten möjlighet att fantisera och tänka ut lite förändringar”, säger Robert Jahncke, en av eleverna som noga granskade Ockelbos fastigheter både med ögon och kamera.

Den andra halvan av studenterna läser samhällsplanering.
I sin kurs om regional utveckling fick de möjligheten att göra en verklighetsbaserad SWOT-analys i Ockelbo. I en sådan analys kartlägger man de styrkor, svagheter, möjligheter och hot som en ort lever med.
De fick också träffa tjänstemän från kommun för att ställa frågor om Ockelbos samhälle och ekonomi.

Det var Mimmi Ekström på Ockelbo kommuns näringslivsenhet som knöt kontakterna med högskolan. Hon såg en vinna-vinna-situation i att högskoleeleverna erbjöds ett övningsobjekt och att Ockelbo i sin tur fick hjälp att se sitt centrum och sitt samhälle med andra ögon.
”De lade märke till både stort och smått som vi inte ser själva”, säger Mimmi.

I januari ska eleverna vara redo för en slutpresentation av sina undersökningar i Ockelbo.
”Den ska vi såklart lyssna på. Och vi ska också försöka få hit dem till Ockelbo igen så att även våra politiker för höra vad de kommit fram till”, säger Mimmi Ekström.

På bilden ovanför texten intresserar sig studenterna i geovisualisering för fastigheten som rymmer Centrumkiosken och butiken Du och jag. Från vänster Mikael Engblom, Linda Andersson, Robert Jahncke och Zirin Mollaomar. Skymda är Olov Eriksson och Rohanna Ben.

av Elina Sorri
2014-11-14

Kontaktinformation

 • Sofia Wike
  Reporter/informatör
  Södra Åsgatan 30D
  816 30 Ockelbo
  0297-555 51
  070-414 14 17